Klimatanpassning av svenskt skogsbruk

Exkursion i Västmanland september 2013

Mistra-SWECIA, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västmanlands län arrangerade en exkursion i skogarna runt Skinnskatteberg för att diskutera hur klimatförändringarna påverkar svenskt skogsbruk.

Vi besökte Spjutmossen i Surahammar, Färna Ekopark och Högfors i Skinnskatteberg för att på plats studera svårigheter med körskador och skadedjur och ta del av exempel på hur man kan arbeta förebyggande och planera långsiktigt.

Exkursionen lockade ett 50-tal deltagare som representerade stora och små skogsägare, försäkringsbranschen, akademien och ansvariga myndigheter.

Program exkursion 18-19 september

Dokumentation exkursion 18-19 september

Exkursionen bevakades av SR P1, Gröna Draken och av Skogsstyrelsens tidskrift SkogsEko.
Vetenskapens värld i P1 "Tufft för skogen när klimatet förändras"
Gröna Draken nr 4 2013 se uppslaget s 8-9
SkogsEko nr 4 2013 se uppslaget s 34-35