Beslutsstöd för klimatanpassning

Workshop november 2012

Workshopen lockade ett 60-tal medverkande från skogsbranschen, klimatrelaterad forskning och ansvariga för klimatanpassning. Utifrån aktuell klimatforskning diskuterades svenskt skogsbruks behov av beslutsstödssystem och visualisering för klimatanpassning.

Anna Maria Jönsson från Mistra-SWECIA och Lunds universitet, Patrick Samuelsson från Mistra-SWECIA och Rossby Centre vid SMHI, Tomas Lämås från SLU i Umeå och Mats Berlin från Skogforsk berättade om olika verktyg för långsiktiga, skogliga hållbarhetsanalyser. De var överens om att det inte behövs fler verktyg, men att de beslutsstöd som finns idag behöver vidareutvecklas för att bättre ta hänsyn till risker och möjligheter med ett förändrat klimat.

Filmade föreläsningar
Workshopen inleddes med föreläsningar av forskare från Klimatforskningsenheten vid Rossby Centre, SMHI, som berättade om aktuella klimatprognoser, klimatsimuleringar och nya klimatscenarier. Dessa föreläsningar spelades på film in så att du kan ta del av dem efteråt.

Den nya generationen klimatscenarier med Erik Kjellström

Väderprognoser och klimatsimuleringar på kilometerskalan med Patrick Samuelsson
Riktigt långa prognoser och återanalyser med Lars Bärring

Yttreligare dokumentation från workshop om beslutsstödssystem och visualisering för klimatanpassning:
Referat Klimatanpassning och skog Mistra-SWECIA SMHI 22 nov 2012
Sammanställning grupper 22 nov

Arrangörer:
Mistra-SWECIA och SMHI