Publikationer

Nedan kan du hitta publikationer inom Mistra-SWECIA kronlogiskt sorterade. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter publikationer inom programmet genom publikationsnamn, författare eller organisationer. Tar ej hänsyn till kapitalisering.

Metanbomb i Arktis?

Dåtid, nutid, framtid. Från humlor, metanbomber och luftpartiklar till markkonflikter och klimatanpassning på medborgarnivå. 15 nedslag i klimatforskningen är en antologi om klimatforskning vid Lunds universitet.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: 15 nedslag i klimatforskningen s. 117-126
Författare: Rummukainen M (Hall M och Björck I red.)
Publicerad: 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Implications of accounting for land use in simulations of ecosystem carbon cycling in Africa

Dynamic global vegetation models (DGVMs) are important tools for modelling impacts of global change on ecosystem services. However, most models do not take full account of human land management and land use and land cover changes (LULCCs). We …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Earth System Dynamics 4, s. 385-407
Författare: Lindeskog M, Arneth A, Bondeau A, Waha K, Seaquist J, Olin S och Smith B
Publicerad: 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Skogsägare behöver praktiska råd

Dåtid, nutid, framtid. Från humlor, metanbomber och luftpartiklar till markkonflikter och klimatanpassning på medborgarnivå. 15 nedslag i klimatforskningen är en antologi om klimatforskning vid Lunds universitet.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: 15 nedslag i klimatforskningen s. 155-168
Författare: Jönsson AM (Hall M och Björck I red.)
Publicerad: 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Interactions between aerosols and large-scale circulation systems in the atmosphere

Anthropogenic aerosols emissions have increased during the last century. The higher atmospheric aerosol burden is believed to partly have masked the enhanced greenhouse gas warming during the same period. However, the many different types of …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Stockholms universitet, avhandling 2013
Författare: Anna Lewinschal
Publicerad: 18 oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Impact of soil moisture-climate feedbacks on CMIP5 projections: First results from the GLACE-CMIP5 experiment

The Global Land-Atmosphere Climate Experiment–Coupled Model Intercomparison Project phase 5 (GLACE-CMIP5) is a multimodel experiment investigating the impact of soil moisture-climate feedbacks in CMIP5 projections. We present here first GLACE-CMIP5 …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Geophysical Research Letters 40:19, 5212-5217, doi:10.1002/grl.50956
Författare: Seneviratne, S. I., M. Wilhelm, T. Stanelle, B. van den Hurk, S. Hagemann, A. Berg, F. Cheruy, M. E. Higgins, A. Meier,V. Brovkin, M. Claussen, A. Ducharne, J.-L. Dufresne, K. L. Findell, J. Ghattas, D. M. Lawrence, S. Malyshev, M. Rummukainen och B. Smith
Publicerad: 16 oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Understanding risk in forest ecosystem services: implications for effective risk management, communication and planning

Uncertainty, insufficient information or information of poor quality, limited cognitive capacity and time, along with value conflicts and ethical considerations, are all aspects that make risk management and risk communication difficult. This paper …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: 2013 Forestry
Författare: Kristina Blennow, Johannes Persson, Annika Wallin, Niklas Vareman och Erik Persson
Publicerad: 8 oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Evaluation of Land Surface Models in Reproducing Satellite-Derived LAI over the High-Latitude Northern Hemisphere. Part I: Uncoupled DGVMs

Leaf Area Index (LAI) represents the total surface area of leaves above a unit area of ground and is a key variable in any vegetation model, as well as in climate models. New high resolution LAI satellite data is now available covering a period of …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Remote Sensing 5
Författare: Murray-Tortarolo G, Anav A, Friedlingstein P, Sitch S, Piao S, Zhu Z, Poulter B, Zaehle S, Ahlström A, Lomas M, Levis S, Viovy N och Zeng N
Publicerad: 8 oktober 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

FN:s vetenskapliga klimatpanel bekräftar klimatförändringar

Jordens klimat förändras och det är vi människor som genom utsläpp av växthusgaser och avskogning orsakar dessa förändringar. Vi har nu påverkat vår miljö i sådan omfattning att klimatförändringar är oundvikliga och de utmaningar vi står inför …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Mistra-SWECIA Nr 2 2013
Författare: Markku Rummukainen
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Evaluation of Climate Models

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel of Climate Change Executive Summary Climate models have continued to be developed and improved since the AR4, and many models have been extended into …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Climate Change 2013: The Physical Science Basis
Författare: Flato G, Marotzke J, Abiodun B, Braconnot P, Chou S C, Collins W, Cox P, Driouech F, Emori S, Eyring V, Forest C, Gleckler P, Guilyardi E, Jakob C, Kattsov V, Reason C och Rummukainen M
Publicerad: 26 september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet och ekonomin

Klimatekonomisk analys behövs. Utifrån en naturvetenskaplig bakgrund dras slutsatsen att människan påverkar klimatet genom användande av fossila bränslen och att denna påverkan på klimatet i genomsnitt leder till icke försumbara skador i ekonomin. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: SNS Analys 14
Författare: John Hassler och Per Krusell
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Publikationer

Ämnesområden

År