Publikationer

Nedan kan du hitta publikationer inom Mistra-SWECIA kronlogiskt sorterade. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter publikationer inom programmet genom publikationsnamn, författare eller organisationer. Tar ej hänsyn till kapitalisering.

Minskade utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt

Om den globala uppvärmningen skall begränsas till under två grader är det mest kostnadseffektivt att börja minska utsläppen av växthusgaser så snart som möjligt. Istället fortsätter utsläppen att öka. Ju längre det dröjer tills utsläppen minskar, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Mistra-SWECIA 3: 2014
Publicerad: april 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändringens effekter, vår sårbarhet och möjlig anpassning

Ju snabbare klimatet förändras, desto svårare blir det för människor, djur och natur att hinna med att anpassa sig till förändrade förutsättningar. En allt större klimatförändring, i kombination med fattigdom, avskogning, exploatering och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Mistra-SWECIA 2:2014
Publicerad: 1 april 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Optimal beskattning av fossila bränslen

Skatt på konventionell olja har i bästa fall blygsamma positiva klimateffekter. Skatt på kol och andra fossila bränslen med höga utvinningskostnader minskar däremot förbrukningen och därmed klimatpåverkan, även om en sådan skatt bara införs …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Mistra-SWECIA nr 1 2014
Författare: John Hassler och Per Krusell
Publicerad: 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Future biogeochemical forcing in Eastern Siberia: cooling or warming?

Over-proportional warming in the northern high latitudes, and large carbon stocks in boreal and (sub)arctic ecosystems have raised concerns as to whether substantial positive climate feedbacks from biogeochemical process responses should be …

 
Typ: Vetenskaplig artikel
Fullständig Referens: Arneth A, Olin S, Makkonen R, Paasonen P, Holst T, Kajos M, Kulmala M, Maximov T, Miller P A och Schurgers G, doi:10.5194/acpd-14-19149-2014
Publicerad: 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Simulating wind disturbance impacts in forest landscapes: Tree-level heterogeneity matters

Wind is the most detrimental disturbance agent in Europe´s forest ecosystems. In recent years, disturbance frequency and severity have been increasing at continental scale, a trend that is expected to continue under future anthropogenic climate …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Environmental Modeling and Software 51
Författare: Seidl R, Rammer W och Blennow K
Publicerad: januari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Science-practice interactions regarding climate adaptation in two Swedish contexts: Municipal planning and forestry

This paper examines the science-practice interface in the process of adapting to climate change in society. This paper analyses science-based stakeholder dialogues with climate scientists, municipal officers and private individual forest owners in …

 
Typ: Vetenskaplig artikel
Fullständig Referens: Rapportserie och nummer Journal of Environmental Planning and Management 2015, 58(2), 297-314; doi:10.1080/09640568.2013.854717 Författare Karin André och Anna C. Jonsson
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

The simulation of European heat waves from an ensemble of regional climate models within the EURO-CORDEX project

The ability of a large ensemble of regional climate models to accurately simulate heat waves at the regional scale of Europe was evaluated. Within the EURO-CORDEX project, several state-of-the art models, including non-hydrostatic meso-scale models, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Climate Dynamics 41(9-10), 2555-2575
Författare: Vautard R och Nikulin G mfl
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Incorporating topographic indices into dynamic ecosystem modelling using LPJ-GUESS

Northern high-latitude regions could feed back strongly on global warming because of large carbon pools and the fact that those regions are predicted to experience temperature increases greater than the global average. Furthermore, ecological …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Ecohydrology
Författare: Tang J, Pilesjö P, Miller P A, Persson A, Yang Z, Hanna E och Callaghan T V
Publicerad: 21 november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassad skogsskötsel

Framtiden är viktig när man planerar för ett långsiktigt uthålligt skogsbruk och en aktuell fråga är hur klimatförändringen kommer att påverka skogen. Inom BECC och Mistra-SWECIA bedrivs forskning för att besvara denna. Genom att modellera hur …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: BECC policy brief 02-2013
Författare: Jönsson AM
Publicerad: 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Annex I: Atlas of Global and Regional Climate Projections

Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Climate Change 2013: The Physical Science Basis
Författare: van Oldenborgh G J, Collins M, Arblaster J M, Christensen J H, Marotzke J, Power S, Rummukainen M and Zhou T
Publicerad: 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Publikationer

Ämnesområden

År