Obalans i ekosystemen kan snabba på klimatförändringar

Typ: Rapport
Serie: "Osäkrat klimat - laddad utmaning". Formas Fokuserar, 08-Tryck AB, Stockholm, Sweden.
Författare: Smith, B.
Publicerad:

Sammanfattning

Klimatförändringar har redan påverkat utbredningen och årsrytm hos många arter och rubbat balansen i ekosystem. Fortsatta förändringar kan ge konsekvenser för ekosystemtjänster och biologisk mångfald som vi inte kan överblicka. Fattiga länder och regioner med mest att förlora kan drabbas hårdast. Det vi vet och ser redan nu räcker för att vi borde vara bekymrade. Landekosystemen tar idag upp en dryg fjärdedel av våra koldioxidutsläpp, men det kan vända tvärt så att kolsänkan blir en kolkälla som gör att klimatförändringarna går ännu snabbare, skriver Benjamin Smith.