Ledning

Programstyrelse

Bengt Holgersson (ordförande)
Bodil Aarhus Andrae, SMHI
Tim Carter, Finlands miljöcentral (SYKE)
Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen
Tom Hedlund, Naturvårdsverket
Thomas Nilsson, Mistra
Gunilla Saltin, Södra
Joakim Sonnegård, Finanspolitiska rådet

Ledningsgrupp

Markku Rummukainen (programchef)
Susanna Bruzell (programkoordinator)
John Hassler (adj) Professor, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet
Kristina Rörström (forskningskommunikatör)
Jonas Nycander (adj) Professor, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet
Olle Olsson, Forskare, Stockholm Environment Institute
Patrick Samuelsson (adj) Klimatforskare, Rossby Centre SMHI
Ben Smith, Professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet
Åsa Gerger Swartling, Forskare, Stockholm Environment Institute

Vetenskaplig referensgrupp

Martin Claussen, Max Planck Institute for Meteorology i Hamburg, Tyskland
Martin König, Umweltbundesamt, Österrike
Rik Leemans, WageningenUR, Nederländerna
Sir Nicholas Stern, LSE, Storbritannien
Roger Street, UKCIP-OUCE, Storbritannien