Nyhetsarkiv

Hur blir klimathotet hett?

Klimatet förändras och det påverkar allt liv på jorden, det har forskningen slagit fast. Men når forskarna fram med sitt budskap? Debatt i Lund i april behandlade rapporterna från FN:s klimatpanel.
- Vi ser den enorma politiska segheten, samtidigt som de här …

Senast uppdaterad:

Kartläggning av skogsägares bild av klimatförändringar

Mistra-SWECIA genomför under våren en kartläggninga av hur svenska skogsägare upplever klimatförändringarna och vilka åtgärder de tror kan minska klimatrelaterade påfrestningar på skogen.

Senast uppdaterad:

Forskare klimatsäkrar skogssektorn

Mistra-SWECIA:s Lars Bärring samarbetar med kollegor på Skogforsk för att utveckla nya produktionsfunktioner för tall. Forskarna tar framtida uppvärmningstrender i beaktande när de optimera valet av tallplantor för skogsföryngring.

Senast uppdaterad:

År