Nyhetsarkiv

Avhandling beskriver utbytet av kol mellan hav och atmosfär

Jenny Hieronymus vid Stockholms universitet disputerar i juni med en avhandling som beskriver hur det marina kolsystemet fungerar i ett varmare klimat, med högre koldioxidtryck i atmosfären och lägre syrehalter i havet.

Senast uppdaterad:

Sverige senfärdigt med klimatanpassning

Det finns en uppfattning att klimatförändringar mest är till gagn för oss i Norden, men inget kan vara mer fel, menar Mistra-SWECIA:s Åsa Gerger Swartling.

Senast uppdaterad:

Mest kostnadseffektivt att snarast minska utsläppen av växthusgaser

Mistra-Swecia och Mistra Indigo bjöd tillsammans med den gröna tankesmedjan Fores in till ett after-work seminarium om de aktuella rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC.
- Förnyelsebar energi går just nu väldigt bra och det ger hopp om att vi kan lösa detta, …

Senast uppdaterad:

År