Nyhetsarkiv

Styrmedel påverkar utsläpp av koldioxid

Alexander Schmitt från Stockholms universitet disputerar med en avhandling om beskattning av koldioxidutsläpp.

Senast uppdaterad:

Ny studie visar att kommunikationsinsatser kan främja anpassning till klimatförändringar

De första resultaten från en enkätstudie bland 6000 svenska skogsägare visar att kommunikationsinsatser kan öka skogsägares uppskattning av sin förmåga att anpassa sitt skogsbruk till förändrade förutsättningar orsakade av klimatförändringar.

Senast uppdaterad:

Konferens samlade klimatmodellerare i Lund

Klimatmodellerare från hela världen samlades i juni i Lund för konferensen 21st Century Challenges in Regional Climate Modelling, som arrangerades av arrangeras av Lunds universitet, SMHI, DMI och HZG med stöd från internationella BALTEX-sekretariatet.

Senast uppdaterad:

År