Nyhetsarkiv

IPCC sammanfattar kunskapsläget om klimatförändringarna

I dagarna träffas delegaterna i FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC i Köpenhamn för att ta fram ett gemensamt beslutsunderlag inför klimatförhandlingarna som fortsätter i Lima i december.

Senast uppdaterad:

Klimatanpassad naturvård i skogslandskapet

Naturvård har traditionellt handlat om att bevara naturmiljöer som hotas av exploatering. Nu påverkar klimatförändringarna förutsättningarna för vård av naturmiljöer, då arter och miljöer också hotas av stigande havsnivå, stigande medeltemperatur och en ökad förekomst av väderextremer.

Senast uppdaterad:

Klimatanpassning högaktuellt inom svenskt skogsbruk

Ofta pekar man på fördelarna för svensk skogsindustri kopplat till ett varmare klimat, i form av ökad tillväxt och skogens förmåga att binda koldioxid. Men skogsbranden i Västmanland utgör ett tydligt exempel på komplexiteten och osäkerheten avseende klimatpåverkan inom skogsbruket.

Senast uppdaterad:

År