Nyhetsarkiv

Klimatrelaterade risker och möjligheter för affärsverksamheter

Företag inom jord- och skogsbruk är till stor del beroende av väder och klimat för en stabil produktion och stabila affärer. Med klimatförändringarna kommer företag inom markanvändningssektorn att möta såväl nya möjligheter som utmaningar. För många verksamheter är det dock oklart på vilket sätt …

Senast uppdaterad:

Skogsägare och forskare i möte om klimatanpassning

Mistra-SWECIA:s forskare har under året träffat skogsägare från Skåne, Gävleborg, Jämtland och Västerbotten för att diskutera hur svenskt skogsbruk påverkas av klimatförändringarna. I november träffades skogsägare och forskare igen för att utbyta erfarenheter från olika delar av landet.

Senast uppdaterad:

Debatt om handel med utsläppsrätter eller koldioxidskatt är rätt väg för att minska utsläppen

Handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös. Världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Det blir svårt men är enda chansen att få ned utsläppen, skriver Mistra-SWECIA:s John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander på DN Debatt.

Senast uppdaterad:

År