Nyhetsarkiv

Mistra-SWECIAs syntesrapport

Rapporten är en syntes av den kunskap som samlats under programmets tid. Förhoppning är att den ska bidra till att ge en mer sammanhållen bild av hur den svenska skogssektorn kan påverkas av successiva klimatförändringar och vilka behov, utmaningar, möjligheter och hinder som finns vad gäller …

Senast uppdaterad:

Ny bok: Nationalekonomi för miljöintresserade

Tankesmedjan Fores lanserade nyligen boken ”Nationalekonomi för miljöintresserade”, skriven av tio nationalekonomiska forskare varav tre är tidigare forskare inom Mistra-SWECIA.

Senast uppdaterad:

ECCA: Klimatet och att ta skogliga beslut

Klimatförändringarna gör att skogsägarna ställs inför en rad beslut om sin skog. Under The European Climate Change Adaptation Conference (ECCA) 2015 stod Mistra-SWECIA som värd för två sessioner med fokus på drivkrafter och skogsägares beslut kopplade till klimatet.

Senast uppdaterad:

År