Nyhetsarkiv

Mistra-SWECIA:s senaste syntesrapport

Rapporten ”Klimatanpassat skogsbruk: Drivkrafter, risker och möjligheter” är en syntes av den kunskap som samlats under programmets tid. Förhoppning är att den ska bidra till att ge en samlad bild av hur den svenska skogssektorn kan påverkas av successiva klimatförändringar samt vilka behov och …

Senast uppdaterad:

Klimatanpassning 2015: Vem betalar, vem genomför och hur ska vi förklara varför?

Under Klimatanpassning Sverige 2015 stod Mistra-SWECIA som värd för två seminarier med rubrikerna Drivkrafter och styrmedel – vad är det som kan få oss att ändra vårt beteende? samt Klimatrelaterade risker och möjligheter för näringslivet.

Senast uppdaterad:

Exkursion: Skogsbruk i ett förändrat klimat

Samverkan mellan Mistra-SWECIA:s forskare respektive andra experter och olika aktörer inom skogssektorn är en viktig del i programmet. Tillsammans med Föreningen Skogen ordnade Mistra-SWECIA i mitten av september exkursionen ”Skogsbruk i ett förändrat klimat” i Västmanland, med skogens och …

Senast uppdaterad:

År