Nyhetsarkiv

Erfarenheter av klimatanpassning i Skottland

En studieresa med företagare och tjänstemän från Skåne bjöd på nya kunskaper om hur näringslivet i Skottland hanterar klimatrelaterade utmaningar.

Senast uppdaterad:

Brist på tydliga och långsiktiga mål i klimatpolitiken

"Är en klimatlag lösningen?" var titeln på ett seminarium arrangerat av tankesmedjan FORES för att diskutera ramarna för svensk klimatpolitik.

Senast uppdaterad:

Mistra-SWECIA talar reformer med Kinas premiärminister

Strax före jul besökte Mistra-SWECIA:s John Hassler, Per Krusell och Torsten Persson Kina, där de bland annat hade ett exklusivt möte med premiärminister Li Keqiang för att diskuterade hur Kina ska fortsätta utvecklas ekonomiskt och socialt.

Senast uppdaterad:

År