Nyhetsarkiv

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA har slutfört sitt uppdrag

Det svenska forskningsprogrammet om klimat, effekter och anpassning – Mistra-SWECIA – avslutades 31 december 2015 efter de åtta planerade aktiva åren. Några avslutande aktiviteter äger rum under första halvan av 2016, men de övergripande resultaten är på plats. Programchef Markku Rummukainen …

Senast uppdaterad:

Åtta år senare: Mer förståelse, mer kunskap och fler kontakter

Under Mistra-SWECIA:s slutkonferens samlades forskare, skogsägare och andra intressenter för att summera arbetet inom programmet de senaste åtta åren. Tankar delades om forskningsutveckling och resultat, samverkan och framtiden.

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

”Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi” är titeln på forskningsprogrammet Mistra-SWECIA:s avslutande konferens. Journalister är varmt välkomna, liksom att ta del av den nyutkomna syntesrapporten.

Senast uppdaterad:

År