Medverkande

Mats Lindeskog

Postdoc, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Michael Reiter

Researcher, Institute for Advanced Studies

Senast uppdaterad:

Olle Olsson

Forskare, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Oskar Wallgren

Forskare, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Patrick Samuelsson

Klimatforskare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Paul Miller

Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Per Krusell

Professor, Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Peter Rudberg

Forskarassistent, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Petter Lind

Klimatforskare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Renate Wilcke

Postdoc, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad: