Medverkande

Lars Bärring

Docent, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Laurent Marquer

Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Magnus Benzie

Forskare, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Marc Rounsevell

Professor, School of GeoSciences vid the University of Edinburgh

Senast uppdaterad:

Marco Kupiainen

Vetenskaplig programmerare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Markku Rummukainen

Programchef Mistra-SWECIA, professor vid Lunds universitet och verksam vid SMHI

Senast uppdaterad:

Martin Evaldsson

Vetenskaplig programmerare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Martin Sykes

Professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Masayuki Kudamatsu

Biträdande professor, Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Mats Andersson

Forskare, Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet

Mats lämnade programmet under 2014

Senast uppdaterad: