Medverkande

Hanna Holm

Forskningskommunikatör, Mistra-SWECIA

Senast uppdaterad:

Henrik Carlsen

Forskare, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Jenny Hieronymus

Forskare, Meteorologiska instutitionen vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Johan Gars

Forskare Beijerinstitutet

Senast uppdaterad:

John Hassler

Professor, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Jonas Claesson

Doktorand, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Jonas Nycander

Professor, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Jósef Sigurðsson

Doktorand, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Karin André

Karin André, Forskare, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Kristina Blennow

Professor, Sveriges lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: