Medverkande

Conny Olovsson

Forskare, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Dave Murray-Rust

Research Associate, School of GeoSciences at the University of Edinburgh

Senast uppdaterad:

David Lindstedt

Klimatforskare, Rossby Centre vid SMHI

Senast uppdaterad:

David Strömberg

Professor, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Elin Löwendahl

Vetenskaplig programsekreterare Mistra-SWECIA

Senast uppdaterad:

Erik Kjellström

Klimatforskare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Fredrik Lagergren

Forskarassistent, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Gregor Vulturius

Forskarassistent, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Grigory Nikulin

Klimatforskare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Gustav Engström

Forskare Beijerinstitutet

Senast uppdaterad: