Alexander Schmitt

Doktorand, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet

Alexander Schmitt disputerade i september 2014 med avhandlingen Beyond Pigou – Climate Change Mitigation, Policy Making and Distortion och påbörjade sedan en tjänst vid Center for Energy, Climate and Exhaustible Resources i München.


Mistra-SWECIA publikationer

Beyond Pigou – Climate Change Mitigation, Policy Making and Distortion