Medverkande

Alexander Schmitt

Doktorand, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Anders Ahlström

Forskare, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Anders Ullerstig

Vetenskaplig programmerare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Anna Lewinschal

Forskare, Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Anna Lilja

Meteorolog, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad:

Anna Maria Jönsson

Docent, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Annica Ekman

Docent, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad:

Ben Smith

Professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet

Senast uppdaterad:

Benita Forsman

Projektledare, Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad:

Christer Jansson

Klimatforskare, Rossby Centre SMHI

Senast uppdaterad: