Kvinnor står för 13% av all sports betting

Kvinnor står för 13% av all sports betting

När det kommer till odds i sport, så är majoriteten av de som spelar män. Oavsett om vi pratar om stryktipset, oddset, måltipset eller annan vadslagning så är enligt statistik hela 87 % av all sport betting gjorda av män. Vilket lämnar kvar en blyg siffra på 13 % som kvinnorna delar på. I denna statistik är inte trav medräknat, utan det är klassat i en egen kategori. Varför det är så stor skillnad i antal mellan de båda grupperna, beror mest troligt på en hel del olika faktorer. Vi lever i ett samhälle där normen sätts tidigt på vad som är typiskt ”manligt” och typiskt ”kvinnligt”. Redan där så blir det en separation av intressen och detta följer också med oss i vuxen ålder.

  • Enligt statistik står män för 87 % av alla spel på oddset, måltipset och stryktipset
  • Kvinnor står bara för 15 % av alla spel i ovanstående kategorier
  • Vi växer upp med att kategorisera saker i ”manligt” och ”kvinnligt”, vilket bidrar till separation

Varför skiljer män och kvinnor sig så mycket i intressen?

Kvinnor och män gillar olika typer av spel när det kommer till spel online. När det kommer till spel online så är det faktiskt kvinnorna som står för den större målgruppen, där hela 52% av de som spelar är kvinnor. Detta betyder att båda män och kvinnor har ungefär lika stort intresse av spel, men det verkar som att spelen skiljer sig otroligt mycket åt mellan könen. Kvinnor generellt sett spelar alltså mer på kasino och ofta är det livespel som Roulette och Poker, samt spelmaskiner som lockar denna sidan av spelarna. Hur det kommer sig tror man som sagt beror på många saker, men en sak som tros ha en stor inverkan är det faktum att sport har drabbats av en så kallad ”machokultur”. Detta följer med oss redan från barnsben, där sporter alltid är mansdominerade och ofta förknippas med aggressivitet och våld bland supportrar. Fotboll och Hockey är i Sverige de två mest typiska sporterna som är mansdominerade.

52 % av de som spelar online är kvinnor

Hur det kommer sig att det även följer med in i spelvärlden är inte så svårt att lista ut. Många av kvinnligt kön blir lärda tidigt att de inte är lika duktiga som de manliga i fysiska saker, vilket gör att många flickor tidigt väljer andra intressen. Det finns såklart många kvinnor som är intresserade av sport och utövar sport, men de kvinnliga lagen generellt sett, blir inte lika uppmärksammade som de manliga lagen. Detta spelar förmodligen in stort när det kommer till den låga siffran på 13 % när det kommer till just sport betting. De med manligt kön som både utövar och bettar på sport, har ofta byggt en personlig relation till en särskilt klubb eller lag sedan de var pojkar. Där lärde man sig att se upp till män som var duktiga och starka, som kunde prestera mycket bättre än genomsnittet. Måna spelbolag utnyttjar detta och använder sportprofiler som ansikte utåt, vilket också kan göra att fler män lockas till att spela på sport.

Spelbolagen använder sig av sportprofiler som ansikte utåt

Eftersom att många av de stora spelbolagen använder sig av sportprofiler för att marknadsföra spel, kan man också se ett tydligt samband med att statistiken visar så höga siffror för just män och sport betting. Man kan helt klart säga att sport skapar en stor gemenskap, men en viktig frågeställning är att se över om den alltid är nyttig. För många så är sport ett intresse som följer med genom åren och där man har många likasinnade att dela sitt intresse tillsammans med, där spel på odds också har en positiv inverkan. Men med annan statistik som också visar på höga siffror gällande spelmissbruk och då även högre siffror på män, så kan man också se att det inte alltid är positivt i längden. Genom att använda sig av sportprofiler som män lärt sig sedan barnsben är ”lyckade och framgångsrika”, så skapar det en bild av att spel kommer att leda en till samma framgång.

När det kommer till beroende och missbruk just när det kommer till spel, så har man väldigt lite underlag att göra bedömningar på. Men med en del statistik att luta sig mot, så skapas frågeställningar som är viktiga att se över. I Sverige är spel statligt ägda och då är även lagen kring hur man marknadsför spel strikt, men eftersom att spelbolagen som man spelar på online inte är stationerade i Sverige så lyckas de komma undan lagen. Vi har helt enkelt inte hunnit med i utvecklingen tillräckligt snabbt för att anpassa våra lagar efter de stora förändringar vi går igenom och kommer att gå igenom i framtiden, tack vare internet. Eftersom att Sverige har en så pass hög statistik gällande spelmissbruk (2%), så önskar man med tiden kunna öka förståelsen kring hur man ska hantera spelproblem och hur man ska kunna förebygga detta i framtiden så gott man kan.

Hur kan man jämna ut statistiken?

Då det kommer till spel, så är detta alltså inte en separat del, utan det kan sammankopplas med så mycket annat i vårt samhälle. Därför så är det svårt att veta på annat sätt än att försöka se djupare på anledningarna till varför det är på det sättet. I nuläget pågår bland annat en undersökning där fler länder samverkar, där man studerar unga människors beteende på internet, och även i spel. Genom att göra dessa studier, så kan man också se över vilken påverkan olika intryck vi får från internet har på oss och vilka samband de har med beroendeproblem. Att det är många män som spelar på sport betyder såklart inte att alla dem är spelmissbrukare, men siffror pekar på att de är en utsatt målgrupp där marknadsföring är särskilt riktade just till män och vad som är normaliserat som ”manligt”.

Utsikt över en fotbollsstadion

Framtiden ser ljus ut!

Genom att man fokuserat på att forska kring dessa frågor, så kommer man också att kunna öka kunskapen kring spel och beroende. Man skulle kunna anta att lagen kommer att regleras om gällande detta och att det inte kommer att vara lika lätt att marknadsföra spel på ett felaktigt vis. För att göra kvinnor mer intresserade av att spela på sport, så krävs det också att marknadsföringen riktar sig även till kvinnor. Det krävs också att djupare frågor ändras, redan när barnen är små. Det är ett stort arbete som vi alla bör delta aktivt i, för att försöka bli av med stämplarna av ”manligt” och ”kvinnligt”. Allt arbete mot detta, generar i längden en högre jämlikhet på många olika plan, även de små akterna. Genom att uppmärksamma skillnader, kan vi också sudda ut gränserna som skapas i våra samhällen mycket tidigt.