Downloads – ladda ned och läs info om den Svenska spelregleringen

Inom kort förväntas den svenska spelregleringen gå igenom och börja gälla och därmed påverka nästan 300 varumärken i slaget om konsumenternas tid och pengar på den svenska spelmarknaden. Här har vi därför valt att länka till de offentliga publikationer som publicerats, för att man ska kunna skaffa sig bättre kunskap om vad som förväntas gälla och vad som ligger till grund för den Svenska spelregleringen.

En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30 (pdf 5 MB)

En omreglerad spelmarknad, del 2 av 2, kapitel 22-31 och bilagor 1-8, SOU 2017:30 (pdf 9 MB)

En omreglerad spelmarknad (pdf 2 MB)

Prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad