{{custom_field.rubrik}}

Regleringen för spel i Sverige snart här

En av de största utredningar för spelreglering i Sverige påbörjades i mars 2015. Två år senare, lämnades denna utredning över till regeringen. Den fick då också i uppdrag att finna den bästa anpassningen just för svensk spelmarknad och denna omreglering skulle då ligga som ett licenssystem. Det förslag som aktualiserades var att spelmonopolet helt skulle släppas och spelskatten skulle ligga på 18 %. När man jämför med den 35 % skatt som finns hos Svenska Spel i dag är detta förslag mycket fördelaktigt för spelaren. Genom att titta på länder som Storbritannien och Danmark där det finns en strängare spellagstiftning …

Läs mer »

Downloads – ladda ned och läs info om den Svenska spelregleringen

Inom kort förväntas den svenska spelregleringen gå igenom och börja gälla och därmed påverka nästan 300 varumärken i slaget om konsumenternas tid och pengar på den svenska spelmarknaden. Här har vi därför valt att länka till de offentliga publikationer som publicerats, för att man ska kunna skaffa sig bättre kunskap om vad som förväntas gälla och vad som ligger till grund för den Svenska spelregleringen. En omreglerad spelmarknad, del 1 av 2, kapitel 1-21, SOU 2017:30 (pdf 5 MB) En omreglerad spelmarknad, del 2 av 2, kapitel 22-31 och bilagor 1-8, SOU 2017:30 (pdf 9 MB) En omreglerad spelmarknad (pdf …

Läs mer »