Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt program som skapar ny kunskap och utvecklar forskningsbaserade underlag för beslut om klimatanpassning. De forskare som medverkar i programmet studerar hur klimatet förändras, klimatförändringars effekter och möjliga strategier för klimatanpassning. Programmet har ett särskilt fokus på skogen och hur svenskt skogsbruk påverkas av ett förändrat klimat.

Nyheter

27 januari 2016

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA har slutfört sitt uppdrag

Det svenska forskningsprogrammet om klimat, effekter och anpassning – Mistra-SWECIA – avslutades 31 december 2015 efter de åtta planerade aktiva åren. Några avslutande aktiviteter äger rum under första halvan av 2016, men de övergripande resultaten är på plats. Programchef Markku Rummukainen reflekterar över tiden med Mistra-SWECIA.

04 december 2015

Åtta år senare: Mer förståelse, mer kunskap och fler kontakter

Under Mistra-SWECIA:s slutkonferens samlades forskare, skogsägare och andra intressenter för att summera arbetet inom programmet de senaste åtta åren. Tankar delades om forskningsutveckling och resultat, samverkan och framtiden.

13 november 2015

Pressinbjudan: Klimatanpassning med fokus på skogen och skogsbruket

”Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi” är titeln på forskningsprogrammet Mistra-SWECIA:s avslutande konferens. Journalister är varmt välkomna, liksom att ta del av den nyutkomna syntesrapporten.

Programdeltagare

   

 

 

Årsrapport

Mistra Svecia annual report 2016

Tvärvetenskapligt arbete har gått som en röd tråd genom forskningsprogrammet. Kommunikation och utbyte av kunskap med intressenter var ett annat viktigt fokus. En arbetsgrupp för samverkan, med forskare och praktiker, skapades.


Läs mer om forskningen, samverkan med praktiker inom skogsbruk och klimatanpassning, samt om nyttan för samhället och de aktiviteter som ägt rum under året i Mistra-SWECIA:s avslutande Årsrapport 2015 (på engelska).

Evenemang

Mistra-SWECIAs slutkonferens

Stockholm 18 november

Klimat, effekter och anpassning – fokus på skog och skogsbruk, markanvändning och ekonomi (Mistra-SWECIA 2008-2015).

Klimatanpassning Sverige 2015

Stockholm 23 september

Mistra-SWECIA är med och arrangerar två seminarier under denna viktiga mötesplats om klimatanpassning. Syftet är att ge kunskap och verktyg för en effektiv klimatanpassning och de senaste nyheterna och trenderna från forskning, länsstyrelser, kommuner, innovationer och näringsliv.

Senaste Publikationerna